Ubezpieczenie Stypendialne dla Młodzieży „ŻAK”

Ubezpieczenie  o szerokim zakresie ochronnym dla młodzieży.  Zapewnia stypendium uczniom szkół pomaturalnych i studentom.Pozwala na zawieranie umów w korzystny sposób zabezpieczających przyszłośćdziecka.

 

Gwarantuje  jednorazowe świadczenie posagowe w momencie zawarcia związku małżeńskiego przez Ubezpieczonego, albo po ukończeniu 24 lat.
- Ubezpieczającym jest osoba pełnoletnia, która zawarła umowę ubezpieczenia i w okresie płacenia składek nie przekroczy wieku taryfowego 75 lat.
- Ubezpieczonym jest osoba, na rzecz której zawarta została umowa ubezpieczeniai w chwili zawarcia umowy nie ukończyła 15 lat.

 

1. Rozpoczęcie nauki w szkole pomaturalnej lub wyższej
W przypadku dożycia Ubezpieczającego do końca okresu opłacania składek stypendium edukacyjne wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego, w okresie 5 lat, począwszy od 1 września roku kalendarzowego, w którym Ubezpieczony rozpoczął lub rozpocznie naukę w szkole pomaturalnej lub wyższej.
W przypadku śmierci Ubezpieczającego w trakcie okresu opłacania składek stypendium edukacyjne wypłacane jest Ubezpieczonemu przez 12 miesięcy roku, w okresie 5 lat, począwszy od 1 września roku kalendarzowego, w którym Ubezpieczony rozpoczął lub rozpocznie naukę w szkole pomaturalnej lub wyższej.

2. Zawarcie przez Ubezpieczonego związku małżeńskiego
Świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej wypłaty wartości polisy w dniu ślubu.

3. Ukończenie przez Ubezpieczonego 24 lat
Świadczenie wypłacane jest w formie jednorazowej wypłaty wartości polisy w dniu 24 urodzin.

 

Wybór strategii oznacza zgodę na lokowanie składki w poszczególnych ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych w określonych proporcjach.

Minimalna wysokość wpłaty jednorazowej wynosi 100 zł.

Pieniądze zgromadzone w ramach umowy dodatkowej wypłacane są Ubezpieczonemu:

  • jednocześnie ze świadczeniem z tytułu umowy podstawowej (zawarcie związku małżeńskiego lub ukończenie 24 roku życia) w przypadku wypłaty świadczenia w formie stypendium wraz z pierwszą ratą stypendium.

  • Jak nazwa wskazuje - to ubezpieczenie ma charakter stypendialny. 


    Minimalna, miesięczna rata stypendium wynosi 200 zł 


    Wyższa - to krotność kwoty 100 zł, a więc: 300, 400, 500 etc.


    Wysokość składki zależy od liczby lat jej płacenia (minimum 4 - maksimum 19) i wysokości SU.


    PROSTA  KONSTRUKCJA  WNIOSKU MAKSYMALNIE SKRACA CZASZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA