Grupa +

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA +


Grupa+ to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia
i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

Grupa+ to korzystne rozwiązanie dla osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów), prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), rolników, rodzin i osób którym zależy na bezpieczeństwie najbliższych.

Grupa+ jest alternatywą dla osób pracujących w firmach nie posiadających ubezpieczenia pracowniczego lub posiadający zakres ochrony nieodpowiadający potrzebom klienta. Pozwala ubezpieczyć także osoby coraz częściej zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, a nawet osoby bezrobotne lub też inne zainteresowane ubezpieczeniem osoby indywidualne. Wszystkie te osoby otrzymują ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji program ubezpieczeniowy może być skierowany również do osób, które utworzą grupę ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW