Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA +


Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA +

Grupa+ to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

Grupa+ to ubezpieczenie dla osób wykonujących wolne zawody, prywatnych przedsiębiorców, rolników, rodzin i osób, którym zależy na bezpieczeństwie swoim i najbliższych.

Do wyboru jeden z pięciu Pakietów ubezpieczeń: 
Bronze, Silver, Gold, Platinum i Diamond, każdy w czterech wariantach: STANDARD, STANDARD+, JUNIOR i COMPLETE.

Ubezpieczony: wiek wstępu 18 - 55 lat.

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.


Zalety:
* umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy (o ile Ubezpieczony w dniu następującym po        upływie 36-miesięcznego okresu nie ukończy 64 roku życia),
* składka ubezpieczeniowa opłacana jest miesięcznie,
* szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.


Zakres ochrony:

Ryzyka pogrupowane w wariantach ubezpieczenia poszczególnych pakietów:
* zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon chorobowy Ubezpieczonego (zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego powodujący osierocenie dziecka (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego, lotniczego lub wodnego powodującego osierocenie dziecka (świadczenie: renta miesięczna)
* trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku    na zdrowiu)
* trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent                uszczerbku na zdrowiu)
* trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent          uszczerbku na zdrowiu)
* wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* wystąpienie poważnego zachorowania u dziecka Ubezpieczonego (dotyczy dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za      min. 5 dni pobytu w szpitalu)
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za            każdy dzień pobytu w szpitalu)
* pobyt Ubezpieczonego na OIOM (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)
* pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne    za min. 2 dni pobytu w szpitalu)
* narodziny żywego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon rodziców Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* leczenie poszpitalne – świadczenie apteczne (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu trwającego min. 3 dni (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia (świadczenie: jednorazowa wypłata)wystąpienie poronienia u Ubezpieczonego lub małżonki            Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)


Dodatkowe informacje
Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Grupa+ zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.