Super Gwarancja
Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją FunduszySuper Gwarancja to pakiet ubezpieczeń skierowany do pracowników firm o różnej strukturze i wielkości, działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi). Ubezpieczenie przewiduje ochronę życia i zdrowia pracowników oraz członków ich rodzin.


Korzyści wynikające z ubezpieczenia to:

  1. umowa ubezpieczenia zawierana na 36-miesięczne okresy z możliwością ich przedłużania na kolejne okesy;
  2. minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia (bez ankiety medycznej i badań);
  3. szeroki zakres sumy ubezpieczenia od 3 000 zł do 50 000 zł;
  4. szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej;
  5. świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego;
  6. możliwość ubezpieczenia członków rodziny;
  7. możliwość stworzenia kilku grup w ramach jednej firmy;
  8. gwarancja ochrony ubezpieczeniowej przez 24h na dobę na całym świecie;
  9. dostosowanie zakresu ochrony i wysokości świadczeń do potrzeb i możliwości finansowych Ubezpieczonych;
10. możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia już po 9-ciu miesiącach.

Forma ubezpieczenia przewiduje również część inwestycyjną dając pracownikowi możliwość oszczędzania i gromadzenia kapitału na korzystnych warunkach w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych.