KONTAKT
AGENCJA WSZELKICH UBEZPIECZEŃ

BIURO
W budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "PIASKI"
Łódź, ul. Piaski 5 pokój 3 parter

BIURO CZYNNE


poniedziałek, środa, piątek w godzinach  10 - 14

wtorek, czwartek w godzinach 14 - 18

sobota w godzinach 10 - 14

Możliwość kontaktu w biurze w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.Telefony 42 208 0 928         506 51 12 51
Adres email do przesyłania korespondencji, zdjęć oraz druków:
 
polisalodz@gmail.com
UMÓW SIĘ Z AGENTEM

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 RODO 

Informuję, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Wszelkich Ubezpieczeń "POLISA" z siedzibą przy ul. Piaski 5 lokal 3, 94-003 Łódź oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji z którymi Agencja Ubezpieczeń "POLISA" współpracuje. (Administrator) 

Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do:
- porównania z danymi zawartymi w ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
- oceny ryzyka
- celów archiwalnych
- celów marketingowych
- przygotowanie ofert, propozycji ubezpieczeń
- kontaktu telefonicznego na udostępniony nr telefonu
- kontaktu na udostępniony adres email, adres zamieszkania 
- przygotowania analizy potrzeb klienta

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym. 
Przetwarzanie danych podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, które dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 
Kopia danych może być uzyskana od Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia:
- wniosku o informację i dostęp do swoich danych
- wniosku o przeniesienie swoich danych do innego administratora
- wniosku o sprostowanie i poprawienie swoich danych
- wniosku o usunięcie swoich danych „prawo do bycia zapomnianym”
- wniosku o ograniczenie przetwarzania swoich danych
- złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
- udzielenie/cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych
- wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych    osobowychFORMULARZ ZAMÓWIENIA
captcha
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij