Formularz kontaktowo - zgłoszeniowy
captcha
Ważne: wypełnij pola oznaczone *

INFORMACJA RODO
Informuję, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Wszelkich Ubezpieczeń "POLISA" z siedzibą przy ul. Piaski 5 lokal 3, 94-003 Łódź oraz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji z którymi Agencja Ubezpieczeń "POLISA" współpracuje. (Administrator)
Podane przez Panią/Pana dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do:
- porównania z danymi zawartymi w ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
- oceny ryzyka
- celów archiwalnych
- celów marketingowych
- przygotowanie ofert, propozycji ubezpieczeń
- kontaktu telefonicznego na udostępniony nr telefonu
- kontaktu na udostępniony adres email, adres zamieszkania
- przygotowania analizy potrzeb klienta
Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym.
Przetwarzanie danych podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, które dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Kopia danych może być uzyskana od Administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia:
- wniosku o informację i dostęp do swoich danych
- wniosku o przeniesienie swoich danych do innego administratora
- wniosku o sprostowanie i poprawienie swoich danych
- wniosku o usunięcie swoich danych „prawo do bycia zapomnianym”
- wniosku o ograniczenie przetwarzania swoich danych
- złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
- udzielenie/cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych- wniesienie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.