Nasze oferty
Ubezpieczenie dla dzieci i Młodzieży poniżej 20. roku życia.
(oferta dotyczy także dzieci w żłobkach i przedszkolach)
Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy „SUPER GRUPA”

Polisa SUPER GRUPA ma charakter otwartego ubezpieczenia grupowego na życie, które ukierunkowane jest na
zabezpieczenie standardu życiai zdrowia osób z różnych środowisk zawodowych i grup społecznych.W szczególności zaś, Super Grupa jest korzystnym rozwiązaniem dla prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne orazfirmy micro).....WIĘCEJ
>>>.
Gwarancja Ochrona Optima

Gwarancja Ochrona Optima to indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, które w optymalny sposób 
pozwala zabezpieczyć Ciebie, Twoich bliskich oraz Twoje zobowiązania finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych................. WIĘCEJ >>>
Compensa IKZE

Compensa IKZE to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym........WIĘCEJ >>>

    Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie GRUPA +

     Grupa+ to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia
     i zdrowia osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej
......................WIĘCEJ >>>
Otwarte Ubezpieczenie na Życie "VIP"

VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym głównie do właścicieli firm, biznesmenów, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia.VIP to ubezpieczenie charakteryzujące się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym z wysokimi sumami ubezpieczenia przy atrakcyjnej składce.....WIĘCEJ >>>
Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE”

Ubezpieczenie na Życie „POLISA DLA CIEBIE”
jest ubezpieczeniem indywidualnym i przeznaczone jest dla wszystkich
osób pragnących zabezpieczyć swoich bliskich, bez względu na wiek i stan
zdrowia osoby ubezpieczonej. Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby
pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i które nie ukończyły 86 roku życia.....WIĘCEJ >>>
Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych „BEZPIECZNY NA DRODZE”

„Bezpieczny na Drodze’’ to Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych jest
uniwersalnym produktem ochronnym skierowanym do wszystkich , którzy chcą zapewnić ochronę życia i zdrowia sobie
i swoim najbliższym. Jest innowacyjnym i najbardziej konkurencyjnym ubezpieczeniem indywidualnym o charakterze ochronnym związanym z wypadkami komunikacyjnymi.....WIĘCEJ >>>
Ubezpieczenie Stypendialne „ŻAK”

Ubezpieczenie o szerokim zakresie ochronnym dla młodzieży. Zapewnia stypendium uczniom szkół pomaturalnych i studentom.Pozwala na zawieranie umów w korzystny sposób zabezpieczających przyszłośćdziecka. Gwarantuje jednorazowe świadczenie posagowe w momencie zawarcia związku małżeńskiego przez Ubezpieczo....WIĘCEJ >>>
Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy „SUPER GWARANCJA”

Super Gwarancja jest klasycznym pracowniczym ubezpieczeniem grupowym, skierowanym do firm o różnej strukturze i wielkości (objętych ubezpieczeniem musi być co najmniej 5 osób), działających we wszystkich segmentach rynku (produkcja, handel, usługi). Ubezpieczenie jest jednym z najbardziej popularnych programów pracowniczych na rynku
                                          ubezpieczeń grupowych wszczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw....WIĘCEJ >>>
Otwarte Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży „BEZPIECZNE DZIECKO”

Otwarte Ubezpieczenie na Życie Dzieci i Młodzieży „BEZPIECZNE DZIECKO”  to otwarte grupowe ubezpieczenie na życie skierowane do dzieci imłodzieży. "Bezpieczne Dziecko" ma na celu ochronę życia i zdrowia oraz dodatkowo zabezpieczenie przyszłości finansowej. Ubezpieczonym może być dziecko, uczeń, student w wiekuod 0 do 30 lat, który w sposób ciągły i nieprzerwany pobiera naukę.....WIĘCEJ >>>
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij

Ważne: wypełnij pola oznaczone *