Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA
Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy Super Grupa

Super Grupa to zbiorowe ubezpieczenie zdrowia i życia Ubezpieczonego.

Program ubezpieczeniowy może być skierowany do osób, które utworzą grupę Ubezpieczonych, spośród osób tworzących określone zbiorowości, takich jak spółdzielnie, zrzeszenia, stowarzyszenia, korporacje zawodowe, izby gospodarcze przedsiębiorców, a nawet kluby.

Super Grupa pozwala ubezpieczyć osoby zatrudniane na podstawie innych umów niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna i inne.

Osoby indywidualne zainteresowane ubezpieczeniem, które utworzą grupy otwarte nieformalne i zawrą umowy ubezpieczenia, otrzymają ubezpieczenie indywidualne z zakresem ubezpieczenia grupowego.

Ubezpieczonym może być osoba w wieku 18-67 lat (wiek wstępu: 18-64 lata).

Ubezpieczony jest jednocześnie Ubezpieczającym.

Zalety
* umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy w ramach Pakietu Super Grupa (Pakiet tworzony          jest dla            grupy co najmniej 3 Ubezpieczających),
* umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, z opcją przedłużenia na kolejny okres,

* istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie Super Grupa.

Zakres ochrony:
* zgon Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lądowego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku lotniczego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego w wyniku wypadku wodnego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon chorobowy Ubezpieczonego (zgon w wyniku udaru mózgu lub zawału serca. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon Ubezpieczonego powodująca osierocenie dziecka (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent uszczerbku    na zdrowiu)
* wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten nie był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za      min. 5 dni pobytu w szpitalu
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, jeżeli pobyt ten był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za            każdy dzień pobytu w szpitalu)
* narodziny żywego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* narodziny martwego dziecka Ubezpieczonemu (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon małżonka/konkubenta Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon dziecka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon rodziców Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* zgon rodziców małżonka Ubezpieczonego (świadczenie: jednorazowa wypłata) 

Rozszerzenie zakresu ochrony

umowa dodatkowa – zakres ochrony:

* rehabilitacja Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* leczenie poszpitalne – świadczenie apteczne (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* poddanie Ubezpieczonego operacji chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu trwającego min. 3 dni (świadczenie: jednorazowa wypłata)
* przeprowadzenie u Ubezpieczonego specjalistycznego leczenia (chemioterapia, radioterapia, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie 
  rozrusznika serca, ablacja, dializoterapia, terapia interferonowa. Świadczenie: jednorazowa wypłata)
* pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM (świadczenie: jednorazowa wypłata, świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu na OIOM)
* trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (świadczenie: jednorazowa wypłata za każdy orzeczony procent                uszczerbku na zdrowiu)
* osoby objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy dodatkowej, objęte są programem „Pakiet Usług Assistenace”Umowa dodatkowa zawierana jest na        czas trwania umowy podstawowej. Wniosek o zawarcie umowy dodatkowej należy złożyć wraz z wnioskiem o zawarcie umowy podstawowej.

Dodatkowe informacje
Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu Super Grupa zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.