UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Kogo chroni ubezpieczenie na życie?

Nazwa ubezpieczenia na życie jest dosyć przewrotna, gdyż wbrew pozorom nie chroni życia Ubezpieczonego, a raczej zabezpiecza finansowo jego bliskich. Często jest też mylone z ubezpieczeniem emerytalnym, z uwagi na to, że środki gromadzone są przez wiele lat. Tak naprawdę, to ubezpieczenie na życie może przybierać wiele form i jest bardzo zindywidualizowanym produktem.

Ubezpieczenie na życie chroni naszych bliskich, gdyż obejmuje ryzyko śmierci Ubezpieczonego. Ale może również zapewniać wypłatę świadczenia Ubezpieczonemu, jeśli zawarł on ubezpieczenie na życie terminowe. Może też gwarantować zastrzyk finansowy dziecku Ubezpieczonego, po osiągnięciu przezeń określonego wieku.

Ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczenie finansowe Ubezpieczonego lub jego rodziny w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczeniowej, którą podpisuje się z reguły w obecności agenta ubezpieczeniowego. Wypłata świadczenia może zostać zrealizowana jednorazowo lub w mniejszych częściach. Zerwanie umowy może wiązać się z utratą zysków pochodzących z inwestycji...

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Rozróżniamy wiele rodzajów ubezpieczeń na życie. W zależności od kryterium dzielimy ubezpieczenia na życie na ochronne – zapewniające wypłatę świadczenia Ubezpieczonemu lub jego bliskim w razie wystąpienia zdarzenia oraz oszczędnościowe – gwarantujące korzyści finansowe bez względu na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia na życie dzielimy również ze względu na czas trwania umowy. Mogą to być ubezpieczenia na życie terminowe i dożywotnie. Ze względu na rodzaj zdarzenia wyróżnia się polisy na wypadek śmierci, na dożycie oraz łączone.

Najważniejszy jest podział ze względu na charakter umowy:

Ochronne

Ubezpieczenia ochronne uniwersalne są najbardziej popularną formą ubezpieczeń na życie. Łączą one w sobie zarówno cechy ochronne, jak i inwestycyjne – polegające na inwestowaniu określonej składki w tzw. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe.

Ochrona ubezpieczeniowa może być świadczona na wypadek śmierci lub dożycia do dnia, w którym umowa wygasa (np. 85 lub 100 lat...). Wówczas towarzystwo wypłaca nie tylko samą sumę ubezpieczenia, ale i całkowity zgromadzony kapitał Ubezpieczonemu lub osobie uposażonej (w razie śmierci Ubezpieczonego).

Wysokość składki jest zależna od wieku, płci, stanu zdrowia, sposobu życia, wykonywanego zawodu, sumy gwarancyjnej i okresu ubezpieczenia. Składka może być opłacana jednorazowo lub rocznie. Sumę ubezpieczenia wyznacza Klient i może ona być stała lub corocznie podwyższana o kilka procent.

Oszczędnościowe

To ubezpieczenie posiada bardzo małą ochronę ubezpieczeniową, gdyż jest nastawione przede wszystkim na gromadzenie środków finansowych na przyszłość. Polisa zawierana jest na dłuższe okresy, np. 10, 15, czy 20 lat, a wypłata świadczenia następuje po śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy lub gdy zbliża się koniec okresu ubezpieczeniowego. Istnieje jednak możliwość wypłaty zgromadzonych środków w przypadku rozwiązania umowy.

Długoterminowy charakter ubezpieczenia oszczędnościowego na życie pozwala na odłożenie sporej ilości środków finansowych na określony cel, którym z reguły jest zapewnienie dodatkowych świadczeń na emeryturze. Ubezpieczenie oszczędnościowe daje także możliwość zaciągnięcia kredytu, którego zastaw stanowi wartość danej polisy.

Czas trwania umowy ubezpieczenia oszczędnościowego upływa z reguły wraz z osiągnięciem przez Ubezpieczonego wieku emerytalnego.

Posagowe - ubezpieczenie dziecka

Ten rodzaj ubezpieczenia zawierany jest w celu zabezpieczenia finansowego swojego dziecka po osiągnięciu przezeń określonego wieku, np. dojrzałości lub po ukończeniu studiów. Po spełnieniu określonego warunku towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca jednorazowo lub w ratach całkowitą sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie posagowe jest przede wszystkim gwarancją zastrzyku finansowego dla dziecka lub raczej już młodego człowieka, po kilkunastoletnim systematycznym oszczędzaniu przez Ubezpieczonego. Zawrzeć polisę posagową mogą rodzice dziecka. W niektórych przypadkach towarzystwa dopuszczają również innych krewnych, rodziców chrzestnych lub dziadków.

Co należy wiedzieć przed zakupem ubezpieczenia na życie?

Na pewno nie należy zawierać polisy pochopnie! Jej zakup powinien być dobrze przemyślany, gdyż umowa opiewa zazwyczaj na kilkanaście lat i wiąże się z określonymi zobowiązaniami. Przed zakupem ubezpieczenia na życie należy mieć świadomość, że:

a. inwalidztwa, a także dodatkowe środki emerytalne w przyszłości,

b. im szybciej podejmiesz decyzję o ubezpieczeniu i zaczniesz gromadzić składki, tym lepiej. Im później się ubezpieczysz, tym mniej      zyskasz, ze względu na krótszy czas trwania umowy ubezpieczeniowej i niestety często gorszy stan zdrowia,

c. składka za ubezpieczenie będzie wyższa, jeśli jesteś narażony na niebezpieczeństwo w związku z wykonywaną przez Ciebie            pracą lub ekstremalnym hobby,

d. towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne sumy ubezpieczenia, więc przed zakupem polisy powinieneś koniecznie porównać        ubezpieczenia na życie w różnych firmach – możesz to zrobić korzystając z naszej pomocy tel. 42 208 09 28 lub 506 51 12 51,

e. lekturą niezbędną podczas zawierania polisy jest OWU! To w nim znajdują się szczegółowe warunki ubezpieczenia, prawa i                obowiązki obu stron umowy, a przede wszystkim lista wyłączeń towarzystwa od odpowiedzialności,

f. wniosek o ubezpieczenie powinien być wypełniony zgodnie z prawdą (zwłaszcza ankieta medyczna), w przeciwnym razie można       spodziewać się odmowy wypłaty świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe – i będzie ona całkowicie zasadna.