Ubezpieczenie na Życie i Dożycie „TWOJE NETTO”...

 

”Na rocznej lokacie w dużym banku detalicznym można zarobić niewiele ponad 2 proc., podczas gdy ceny dóbr konsumpcyjnych w ostatnich dwóch latach rosły średnio o 0,3 proc. miesięcznie. Realny zysk z takiej inwestycji będzie więc prawdopodobnie znikomy. Dla osób, które nie tolerują ryzyka i chcą mieć pewność uzyskania określonej stopy zwrotu np. po roku ciekawą propozycją mogą być polisy lokacyjne” - informuje wortal internetowy poświęcony problematyce bankowości i finansów PRNews.pl , podając opinię niezależnych ekspertów z Expander.pl Taką właśnie pewną i bezpieczną propozycję lokowania pieniędzy, konkurencyjną w stosunku do klasycznych lokat bankowych oferuje POLISA-ŻYCIE.

 

„Twoje Netto” to rozwiązanie dla osób, które chcą korzystnie ulokować swoje pieniądze i równocześnie pragną zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową na życie i dożycie. To ciekawa propozycja dla tych, którzy chcą otrzymać cały zysk, jaki wypracowały ich oszczędności. 


Ubezpieczenie „Twoje Netto” działa podobnie jak depozyt i ma charakter inwestycji  krótko i średnioterminowej (tzw.polisa lokacyjna). 
Dzięki polisie lokacyjnej „Twoje Netto” otrzymujesz od nas ochronę ubezpieczeniową na życie i dożycie oraz korzystnie ulokujesz swoje pieniądze, a dodatkowo nie musisz  płacić podatku od dochodów  kapitałowych (tzw.podatku Belki) i dzielić się zarobionymi pieniędzmi z fiskusem !


Całość kwoty z polisy jest Twoja, dlatego nie przegap tej szansy ! 


Twoje Korzyści = Twoje Netto

- Pewność dobrze ulokowanych oszczędności
 • - Zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych, tzw. "podatku Belki"
 • - Efektywna inwestycja oszczędności oraz 100%  zysku dla Ciebie
 • - Ochrona ubezpieczeniowa na życie i dożycie dla Ciebie i Twoich najbliższych
 • - Dodatkowe środki na emeryturę
 • - Zabezpieczenie finansowe na przyszłość

 • Polisa „Twoje Netto” działa podobnie jak zwykła lokata (depozyt). Ma jednak ważne zalety:

 • jest zwolniona z podatku dochodowego 
 • w razie śmierci cała kwota jest zwolniona z podatku spadkowego
 • jest wysoko dochodowym ubezpieczeniem lokacyjnym alternatywnym do lokaty bankowej
 • posiada konkurencyjne oprocentowane wobec innych dostępnych na rynku
 • brak ukrytych dodatkowych kosztów i prowizji oraz "zero" formalności 
   

  Świadczenie z umowy ubezpieczenia na życie i dożycie "Twoje Netto" korzysta ze zwolnieniapodatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 4 w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, z późn.zm.).


  Zakres ochrony
  Życie ubezpieczonego

  Wypłata świadczenia Ubezpieczonemu po dożyciu do końca okresu ubezpieczenia lub wypłata  Beneficjentowi wskazanemu w umowie - w razie śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy


  Suma ubezpieczenia

  Ustalająją strony przy zawieraniu umowy ubezpieczenia na podstawie "Taryfyskładek"


  Składka ubezpieczeniowa i oprocentowanie

  Aktualnie obowiązujące stawki  oprocentowania: 

  6 m-cy oprocentowanie w skali roku -    5,0 % *12 m-cy oprocentowanie w skali roku -  4,50%*

  *Taryfy stawki wynoszą odpowiednio: dla dla 6 m-cy 4,05%, dla 12 m-cy 3,645%, co odpowiada lokacie o stałym oprocentowaniu odpowiednio: 5,0%, 4,50%.


  Zawarcie ubezpieczenia

  Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z naszym przedstawicielem Towarzystwa i zapłacenie pierwszej składki.

  Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW