Twoja Renta

Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe

TWOJA RENTA
jest ubezpieczeniem gwarantującym regularne wypłaty w formie renty do końca życia Ubezpieczonego. Otrzymane wypłaty mogą służyć np. jako dodakowe środki do emerytury bądź renty.

Ubezpieczenie kierowane jest do każdego, kto ukończył 18 rok życia i któremu zależy na umocnieniu bezpieczeństwa finansowego w późniejszym okresie życia.

Korzyści wyniakające z Ubezpieczenia:
* pewność, że Ubezpieczony bedzie dożywotnio otrzymywał rentę;
  gwarancja wypłaty świadczenia w wysokości wartości polisy w przypadku zgonu Ubezpieczonego
  w okresie ubezpieczenia;

* gwarancja wypłaty renty w przypadku śmierci osoby opłacającej składki- wypłata będzie trwała przez
  gwarantowany okres ustalony w umowie ubezpieczenia (o ile został wybrany wariant z okresem
  gwarantowanej wypłaty renty);
 
* elastyczna forma płatności;możliwośc dokonywania wpłat dodatkowych; coroczny wzrost kwoty renty ze  względu na dopisywane zyski (minimum 1%). 

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW